Članovi orkestra

Sergej Evseev, koncert majstor
Mirjam Pustički Kunjko, koncert majstorica
Ivana Penić Defar, 1. violina (zamjenica koncert majstora)
Dubravka Bašić, 1. violina
Ana Dražinić, 1. violina
Vinka Fabris, 1. violina
Marica Petromila Jakas, 1. violina
Boris Lukša, 1. violina
Marijan Modrušan, 1. violina
Tamara Petir, 1. violina
Marina Podvalej, 1. violina
Ivana Šambar, 1. violina
Tanja Tortić, 1. violina
David Vidović, 1. violina
Tomislav Vitković, 1. violina
Ivana Žvan, 1. violina

Dunja Delač, 2. violina (vođa)
Vlasta Crnogorac, 2. violina
Ladislav Ilčić, 2. violina
Matija Jančec, 2. violina
Vesna Katić, 2. violina
Sanja Kociper, 2. violina
Mira Kušan Sačer, 2. violina
Ines Kušec, 2. violina
Selma Muftić Pustički, 2. violina
Fani Perišić, 2. violina
Kruno Vidović, 2. violina
Slavko Vinceković, 2. violina


Hrvoje Philips, viola (vođa)

Jelena Jordan, viola (zamjenica vođe)
Nebojša Floreani, viola
Marija Andrejaš, viola
Francesco Bozzo, viola
Terezija Grilec Nežmahen, viola
Ester Klepač, viola
Vitold Košir, viola
Mario Majcan, viola
Domagoj Ugrin, viola
Tajana Valentić, viola

Guennadi Antonov, violončelo (vođa dionice)
Branimir Pustički, violončelo (vođa dionice)

Jadranka Čučković, violončelo
Melanija Galeta Belić, violončelo
Petra Golčić, violončelo
Lea Sušanj Lujo, violončelo
Marijana Vukovojac-Dugan, violončelo
Jonathan Daniel Zalusky, violončelo

Helena Babić, kontrabas (vođa dionice)
Vedran Kuštrak, kontrabas (vođa dionice)

Mislav Adamek, kontrabas
Stjepan Pergar, kontrabas
Dragutin Pleše, kontrabas


Tamara Coha Mandić, 1. flauta
Ivana Grašić, 1. flauta
Darija Zokić, 2. flauta

Brigita Štadler, piccolo

Dario Golčić, 1. oboa
Dubravka Lukin, 1. oboa
Jelisaveta Barbulović, 2. oboa

Ema Abadžieva, engleski rog

Domagoj Pavlović, 1. klarinet
Marcelo Zelenčić, 1. klarinet
Božidar Ladašić, 2. klarinet

Anita Magdalenić, 2. fagot

Željko Vidaković, 1. rog

Ivica Novak, 2. rog
Aleksandar Csiffary, 3.  rog
Marijan Pečevski, 3. rog
Zoran Katić, 4. rog

Vedran Kocelj, 1. truba

Petar Obradović, 3. truba

Vanja Lisjak, 1. trombon

Miro Taradi, bas trombon

Jurica Rukljić, tuba

Hrvoje Sekovanić, timpani


Igor Kerić, udaraljke
Krunoslav Benko, udaraljke


Mirjana Krišković, harfa