Raspored koncerata za svibanj 2015.

Srijeda, 6. svibnja u 20 sati
Dvorana Gorgona, Muzej suvremene umjetnosti
Jazz orkestar HRT-a
Andreas Marinello, dirigent
Nove skladbe za Jazz orkestar HRT-a


Četvrtak, 7. svibnja u 19.30
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Ciklus Kanconijer
Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a
Mladen Tarbuk, dirigent
Evelin Novak, sopran
Domagoj Dorotić, tenor
Leon Košavić, bariton
Giorgio Surian, bas
Mario Bokun, tenor
Stefano Surian, bariton
Program:
Vatroslav Lisinski: Ljubav i zloba, opera u dva čina (koncertna izvedba)


Petak, 8. svibnja u 20 sati
Kino dvorana u Samoboru
Samoborci za Samoborce
Tamburaški orkestar HRT-a
Siniša Leopold, dirigent
Gosti:
Vlatka Burić Dujmović
Đani Stipaničev
Miroslav Živković
Mihael Paar


Utorak, 12. svibnja u 18 sati
HAZU, Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb
Međunarodni Znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715.
Muški zbor HRT-a
Tonči Bilić, dirigent
Program:
Jakov Gotovac: Koleda, za muški zbor i komorni ansambl


Petak, 15. svibnja u 12 sati
HRT, Prisavlje 3
Dan HRT-a
Jazz orkestar HRT-a


Četvrtak, 21. svibnja u 20 sati
Studio Zvonimir Bajsić, HRT
Bajsić u 8: Iz glazbenih arhiva
Simfonijski orkestar HRT-a
Robert Homen, dirigent
Monika Cerovčec, sopran
Branimir Pustički, violončelo
Program:
Luka Sorkočević: 1. simfonija u D-duru
Julije Bajamonti: Koncertne arije
Juro Tkalčić: Koncert za violončelo i orkestar u a-molu
Ivan Zajc: Simfonija u c-molu


Utorak, 26. svibnja u 20 sati
Muzej Mimara
Sfumato: Da si od srebra, da si od zlata
Zbor HRT-a
Izvođači tradicijske glazbe
Tonči Bilić i Joško Ćaleta, autori projekta


Četvrtak, 28. svibnja u 19.30
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Majstorski ciklus: Prvi trubač svijeta
Simfonijski orkestar HRT-a
Clemens Schuldt, dirigent
Håkan Hardenberger, truba
Program:
Josip Mandić: Noćno lutanje
Bernd Alois Zimmermann: Nobody Knows de Trouble I see, koncert za trubu i orkestar
Dmitrij Šostakovič: 9. simfonija u Es-duru, op. 70


Nedjelja, 31. svibnja u 20 sati
Studio Zvonimir Bajsić, HRT
Mladi glazbenici u ozračju tambure
Tamburaški orkestar HRT-a
Siniša Leopold, dirigent