Monteverdijevim "Večernjima" otvorena nova sezona ciklusa Sfumato Zbora HRT-a

Utorak, 6. listopada u 20 sati
Crkva sv. Katarine

Zbor HRT-a
Tonči Bilić, dirigent
Solisti:
Ivana Lazar, Monika Cerovčec, soprani
Martina Borse, alt
Artavazd Sargsyan, Nicolas Bauchau, Lluís Vilamajó, tenori
Miroslav Živković, Siniša Štork, basovi

Instrumentalni ansambl:
Laura Vadjon, violina
Helga Korbar, violina
Lucija Brnadić, viola
Asja Frank Perčić, viola
Pavao Mašić, pozitiv
Mario Penzar, orgulje
Nika Zlatarić, viola da gamba
Krešimir Lazar, violončelo
Helena Babić, kontrabas
Stjepan Nodilo, flauta
Stefanie Laimer, flauta
Xavier Díaz-Latorre, kitarone

English Cornett and Sackbut Ensemble


Claudio Monteverdi: Vespro della beata Vergine


Jedno od najslavnijih ostvarenja sakralnog repertoara prve polovice 17. stoljeća, Večernje Blažene Djevice Marije Claudija Monteverdija otvorilo je u zagrebačkoj crkvi sv. Katarine, novu sezonu ciklusa Sfumato Zbora HRT-a.

Zboru HRT-a pod ravnanjem maestra Tončija Bilića, pridružili su se brojni vokalni solisti: sopranistica Ivana Lazar, tenori Nicolas Bauchau, Artavazd Sargsyan, Lluís Vilamajó, te bas Siniša Štork. I članovi Zbora, sopranistica Monika Cerovčec, alt Martina Borse i bariton Miroslav Živković dali su važan doprinos izvedbi toga kompleksnog djela. Uz njih, važnu ulogu odigrao je i instrumentalni ansambl, sastavljam od vrsnih glazbenika predvođenih violinisticom Laurom Vadjon, kojima je posebnu dimenziju podario proslavljeni English Cornett and Sackbut Ensemble, ansambl nagrađivanih virtuoza na povijesnim instrumentima.

Osim što se Monteverdijeve Večernje ubrajaju među najraskošnija ostvarenja sakralne glazbe koje odražava bogatstvo venecijanske sakralne tradicije i modernost Monteverdijeva izričaja, one su ovom prigodom stavljene u kontekst hrvatskih glazbenih izvora. Zahvaljujući istraživanjima i transkripcijama muzikologinje Hane Breko Kusture, obogaćene su antifonama koje u liturgijskom obredu prethode psalmima. Riječ je o napjevima iz tradicije gregorijanskog korala koji su Monteverdiju poslužili za pojedine stavke Večernjih, a za ovu prigodu, ti su napjevi uzeti iz izvora pronađenih Dalmaciji. U kombinaciji s psalmima uglazbljenima u Monteverdijevim Večernjima, takav je izbor pokazao pripadnost hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih izvora rimskoj praksi ostatka Europe.

Crkve sv. Katarine bila je pretijesna da bi primila sve one koji su htjeli čuti jedinstvenu i rijetku izvedbu toga djela, a dugotrajan pljesak potvrdio je visoku razinu pomno realizirane izvedbe kojom su Zbor HRT-a i maestro Tonči Bilić ujedno najavili 75. godinu djelovanja Zbora.