Hrvatski autori na 53. Glazbenoj tribini u Opatiji

Subota, 5. studenoga u 22.30
Zlatna dvorana Hotela Imperial, Opatija

Jazz orkestar HRT-a
Andreas Marinello, dirigent
Ana Jembrek, sopran
Martina Borse, alt
Siniša Galović, tenor
Želimir Panić, tenor

Program:
Silvije Glojnarić: Big Dig
Miro Kadoić:
Moonflowers
Andreas Marinello:
Serpentis Cauda
Zoran Šćekić: Sphinx Avenue, za big band i vokalni ansambl
Tomislav Šaban:
Etude 125
Luka Žužić: Don' t Look Back
(praizvedba)
Joe Kaplowitz: Missing Time
Davor Križić - ar. Luka Žužić:
Waltz Through The Night

Od 3. do 6. studenoga 2016. održala se 53. Glazbena tribina Opatija, manifestacija Hrvatskog društva skladatelja koja promiče stvaralaštvo suvremene glazbe. Tribina u opatijski Hotel Imperial te Villu Angiolinu iz godine u godinu donosi intenzivan raspored koncerata i razgovora, u kojima se publici predstavljaju recentna ostvarenja hrvatskih autora, u izvedbama hrvatskih i inozemnih ansambala i solista. Među njima, ove je godine bio i Jazz orkestar HRT-a koji je pod vodsvom Andreasa Marinella, izveo djela nekolicine afirmiranih hrvatskih jazz skladatelja. Većinu izabranih skladbi, zahvaljujući dugogodišnjem ciklusu Nove skladbe za Jazz orkestar HRT-a, orkestar je izvodio na svojim koncertima, poput Serpentis Cauda Andreasa Marinella, Big Dig Silvija Glojnarića, Etude 125 Antuna Tomislava Šabana, Missing Time Joea Kaplowitza i Waltz Through The Night Davora Križića; neke su, poput Don' t Look Back Luke Žužića te večeri prvi put predstavljene javnosti.