Simfoničari i Hrvatski orkestar harfi nastupili u ciklusu Lisinski subotom

Subota, 24. ožujka 2018. u 19.30
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Hrvatski orkestar harfi
Simfonijski orkestar HRT-a
Miran Vaupotić, dirigent

Tomislav Uhlik:
Nešto lijepo za harfu i gudače
Solistica: Mirjam Lučev Debanić, harfa

Boris Papandopulo: Koncertantna muzika za flautu, harfu, vibrafon i orkestar
Solistice: Tamara Coha Mandić, flauta; Diana Grubišić Ćiković, harfa; Ivana Kuljerić Bilić, vibrafon

Simfonijski orkestar HRT-a udružio se s Hrvatskim orkestrom harfi pod vodstvom Mirana Vaupotića, u ciklusu Lisinski subotom.

Hrvatski orkestar harfi "Tisuću žica" utemeljen je 2008. godine na incijativu Zonta kluba Zagreb, člana udruge Zonta International, svjetske organizacije koja ima za cilj poboljšanje pravnog, političkog, ekonomskog, obrazovnog, zdravstvenog i profesionalnog statusa žene u društvu. Iz godine u godinu u Maloj dvorani Lisinski, Orkestar harfi, sastav s više od 25 vrsnih domaćih i slovenskih harfista, pod umjetničkim vodstvom Marije Mlinar, priređuje Svečanosti harfe, dobrotvorne koncertne večeri kojima pomažu potrebitima.

Prigodom koncerta sa Simfonijskim orkestrom HRT-a, Hrvatski orkestar harfi "Tisuću žica" obilježio je desetu obljetnicu djelovanja, a kao solistice nastupile su prva flautistica Simfoničara Tamara Coha Mandić, harfistice Diana Grubišić Čiković i Mirjam Lučev Debanić, česte suradnice Simfoničara, kao i udaraljkašica Ivana Kuljerić Bilić, koja također redovito surađuje i nastupa sa Simfonijskim orkestrom HRT-a.