Koncert posvećen 100. obljetnici osnutka Demokratske Republike Azerbajdžan

Srijeda, 12. rujna 2018. u 20 sati
Hrvatski glazbeni zavod

Simfonijski orkestar HRT-a
Yalchin Adigezalov, dirigent
Farkhad Badalbeyli, klavir


Fikret Amirov: Simfonija za gudački orkestar "U sjećanje na pjesnika
Nizamija"
 
Kara Karayev: Dva plesa 
1. Ples Aiše iz baleta "Sedam ljepotica"
2. Ples strastvenih djevojaka iz baleta "Putem grmljavine"

Vagif Mustafazadeh: Koncert za klavir i gudače 
Farkhad Badalbeyli: “More” za klavir i gudače 
Tofig Guliyev: “Gaytaghi” za klavir i gudače

U organizaciji Veleposlanstva Republike Azerbajdžan, Simfonijski orkestar HRT-a uveličao je svečano obilježavanje 100. obljetnice osnutka Demokratske Republike Azerbajdžan i 100. godišnjice rođenja skladatelja Kare Karayeva. Program je predvodio maestro istaknute međunarodne karijere, Yalchin Adigezalov, a kao solist nastupio je pijanist Farkhad Badalbeyli, rektor Glazbene akademije u Bakuu.