BOŽIĆNI KONCERT

Subota, 22. prosinca 2018. u 19 sati
Svetište sv. Josipa, Dubovac

Božićni koncert

Zbor HRT-a
Vanja Lisjak, Mate Đuzel, Miro Taradi, tromboni
Nikola Fabijanić, Tomislav Žužak. saksofoni
Izidor Erazem Grafenauer, teorba
Sven Buić, kontrabas
Marko Mihajlović, udaraljke
Pavao Mašić, orgulje

Tomislav Fačini, dirigent

Tomislav Fačini: Hrvatske božićne pjesme, za soliste, zbor i instrumentalni ansambl

Ozračje najvedrijega kršćanskog blagdana, veselje i iščekivanje Isusova rođenja, nezamislivo je bez glazbe u kojoj se advent i Božić ogledaju s posebnom blagošću i ljepotom.

Obilje hrvatske tradicijske pučke pjesme svjedoči o posebnoj tradiciji blagdanskih pjesama o kojoj zapisi sežu u 12. stoljeće. Prigoda je za novo ruho drevnih napjeva, sa svježim harmonijama, uz mali instrumentalni sastav. Stare nam i dobro znane napjeve, u novom ruhu 'krojača' Tomislava Fačinija, izvest će Zbor Hrvatske radiotelevizije (HRT) na svom Božićnom koncertu za Rotary club Karlovac – Dubovac.