KOMORNI CIKLUS SIMFONIJSKOG ORKESTRA HRT-a

Srijeda, 27. svibnja u 20 sati
HRT, Studio 7

Nikolina Virgej Pintar, alt
Mirjana Krišković, harfa
Domagoj Pavlović, klarinet
Sergej Evseev, violina I
Dunja Delač, violina II
Hrvoje Philips, viola
Branimir Pustički, violončelo

Pēteris Vasks: Meditacija iz 4. gudačkog kvarteta
Aleksandar Glazunov: Rêverie orientale, za klarinet i gudački kvartet
Josip Štolcer Slavenski: Pjesme moje majke, za alt i gudački kvartet
Petar Iljič Čajkovski: Adagio molto, za harfu i gudački kvartet
Antonín Dvořák: Bagatelles, op. 47

Meditativno, intimno i introspektivno ozračje komornih skladbi Pēterisa Vasksa, Aleksandra Glazunova, Josipa Štolcera Slavenskog, Petra Iljiča Čajkovskog i Antonína Dvořáka odraz je potrebe za okretanjem sebi i bližnjima u vremenu koje postavlja brojne izazove pred nas. Program nam predstavljaju koncertni majstor Simfonijskog orkestra HRT-a, Sergej Evseev, te solisti i vođe dionica orkestra. U ciklusu Pjesme moje majke, u kojima je Josip Štolcer Slavenski sažeo najljepše pjesme prožete međimurskim melosom koje mu je u djetinjstvu pjevala majka, pridružuje im se Nikolina Virgej Pintar, članica Zbora HRT-a.

Koncert se može slušati u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskoga radija te vidjeti u live streamu na YouTube kanalu ansambala HRT-a.