KOMORNI CIKLUS SIMFONIJSKOG ORKESTRA HRT-a

Četvrtak, 28. svibnja u 20 sati
HRT, Studio 7

Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a:
Tamara Coha Mandić, flauta (Gounod)
Ivana Grašić, flauta (Brahms)
Dario Golčić, Jelisaveta Barbulović, oboe
Marcelo Zelenčić, Božidar Ladašić, klarineti
Žarko Perišić, Anita Magdalenić, fagoti
Marijan Pečevski, Zoran Katić, rogovi
Helena Babić, kontrabas

Charles Gounod: Petite symphonie, za flautu, 2 oboe, 2 klarineta, 2 fagota i 2 roga
Johannes Brahms: Varijacije na Haydnovu temu, op.56 a (obr. Hugh Bowman) za flautu, 2 oboe, 2 klarineta, 2 fagota i kontrabas

Puhačka sekcija Simfoničara udružuje se u dva reprezentativna ostvarenja komorne i puhačke literature. Poznatiji po operama, pjesmama i sakralnoj glazbi, Charles Gounod je na narudžbu pariškog Društva za puhačke instrumente pod vodstvom flautista Paula Taffanela, 1885. napisao Petite symphonie – Malu simfoniju kao nonet za flautu te po dvije oboe, klarineta, roga i fagota. Iz istoga razdoblja su i Varijacije na Haydnovu temu koje je Johannes Brahms izvorno napisao za orkestar, i to na temu koju je pronašao u skladbi za puhačke instrumente koja se u to doba pripisivala Josephu Haydnu. Iako je poslije utvrđeno da se skladba ne uklapa u Haydnov stil, zahvaljujući izdavačima i marketingu, Haydnovo ime je do danas ostalo u nazivu skladbe. U ovome slučaju slušamo je u aranžmanu za puhače kojima se pridružuje kontrabasistica Helena Babić.

Koncert se može slušati u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskoga radija te vidjeti u live streamu na YouTube kanalu ansambala HRT-a.