Događanje Datum i vrijeme Mjesto
Gostovanje u Rijeci
Srijeda,
23. rujan u 20 sati
Centar Zamet, Rijeka
Ciklus Kanconijer
Četvrtak,
24. rujan u 20 sati
Mala dvorana Doma sportova
Petak,
25. rujan u 20 sati
Franjevačka crkva, Varaždin